Historia Ukrainy Ziemia i ludzie (1062 str.) - OKAZJE

chwilowy brak towaru

  • Producent: Księgarnia Akademicka
  • Kategoria: Historia
  • ISBN: 9788376384559
  • Ilość stron: 1062

Dzieło profesora Magocsiego obejmuje opis bardzo długiego okresu dziejów ziem, na których dziś znajduje się państwo ukraińskie: od przeszłości archeologicznej, starożytnej, aż po wypadki, które rozegrały się w ostatnich latach na naszych oczach.

Jest to swoista encyklopedia historyczna, niezwykle erudycyjna. Budzi uznanie orientacja autora w olbrzymiej i różnojęzycznej (angielskiej, ukraińskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej i francuskiej) literaturze przedmiotu.

Uwzględnia on także punkt widzenia historiografii izraelskiej (żydowskiej). Dorobek badań polskich jest zastosowany skromniej, choć w bibliografii znajdujemy opracowania w języku polskim. Jest to praca naprawdę syntetyczna, to znaczy przemyślana poprzez autora, a nie posklejana z cudzych narracji.

Stanowi całość podporządkowaną pewnej wizji historii, konsekwentnie wykonywanej przez autora. [...] [...] Historia Ukrainy profesora Magocsiego [… ] uznaje wszystko, co się działo na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, za jej własną historię.

proponuje ukraiński odpowiednik tzw. Historii publicznej, czyli oficjalnej i służebnej wobec potrzeb społecznych wizji dziejów danego państwa. Prawdę mówiąc jest to powielenie amerykańskiego sposobu pisania o przeszłości ziem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, w który włączona jest historia ludów rdzennych, zamieszkujących je przed przybyciem białych osadników.

[...] Z posłowia prof. Andrzeja A. Zięby

Zabacz również:

Popularne produkty w kategorii: Historia